John Lennon – Imagine
 

And so another year has passed ! Not only the next year of my life, but also a year spent with you and your year spent with me, heh . I can safely say that we can’t complain about the boredom, right? ;))) We know each other little more and we understand ourselves better what situation has shown more than once – we can count on each other and that’s most important to me ! Therefore for the fact that every day you come here as a large group, I thank you immensely ! ; ***

I may be a year older (oh, if only man could had such a problems ;), certainly more tempered and full of energy for the subsequent struggle ! So I think that there will be many more, because blogging in my edition is not just working on my small contribution to the fashion world , but also to the world with more tolerance. Each Fashion Week in Lodz shows me how much imagination and courage is here, which unfortunately still has to cope with society ‚s latent resentment for what we can not understand . It is a lesson of how much we have to change so the people like me and you will be free to choose their paths. Without looking back, without fear or anxiety of rejection . But it’s worth it !


Today , as you probably know I am writing from Lviv, where I was invited to local fashion week ! I’m in a wonderful mood, full of hope that the next day will always surprise me with something so positive ! So on this special day to itself but also to you (apparently those ‚controlled gifts’ are the best ;)) –  I wish you a lot, really a lot of strength in our common fight for a better tomorrow. Let this changing new world will be as open and colorful as John Lennon dreamed in his song ‚Imagine’.


With love and thanks for all the wonderful wishes,

Yours Tamara ; ***

—————————————-
 

I tak minął kolejny rok! Nie tylko następny rok mojego życia, ale i w dużej mierze kolejny mój z Wami, a Wasz ze mną, heh. Śmiało mogę stwierdzić, że chyba nie narzekamy na nudę, prawda? ;))) Znamy się trochę bardziej, trochę lepiej się rozumiemy i co sytuacja pokazała nie raz – możemy na siebie wzajemnie liczyć, a to dla mnie najwazniejsze! Dlatego za to, że kazdego dnia przybywacie tu tak liczną grupą, ogromnie Wam dziękuję!!! ;***

Może i jestem rok starsza (ach, żeby człowiek miał tylko takie problemy;), ale dzięki temu na pewno też bardziej zahartowana i pełna energii do kolejnych zmagań! Tak sobie myslę, że będzie ich jeszcze wiele, bo blogowanie w moim wydaniu to nie tylko praca nad moim mały, autorskim wkładem do świata mody, ale przede wszystkim do świata pełniejszego tolerancji. Każdy FW w Łodzi pokazuje mi, jak wiele jest w Polsce fantazji i odwagi, która niestety  wciąż musi się zmagać z drzemiącą w społeczeństwie niechęcią do tego, czego nie potrafi pojąć. To lekcja jak wiele w nas samych jeszcze musi się zmienić, by ludzie tacy jak ja czy Ty mogli swobodnie wybierać ścieżki którymi podążają. Bez ogladania się za siebie, bez strachu i obawy przed odrzuceniem. Ale to nic – warto!
Dziś, jak już pewnie wiecie, piszę do Was z Lwowa, gdzie zaproszono mnie na tutejszy Tydzień Mody! Jestem w cudownym nastroju, pełna nadziei, że kolejne dni będę zaskakiwały mnie zawsze czymś tak pozytywnym! Dlatego tym wyjątkowym dniu, sama sobie, ale też i Wam (podobno takie ‚prezenty sterowane’ są najbardziej trafione 😉 ) życzę dużo, naprawdę dużo siły do wspólnej walki o lepsze jutro. Niech ten zmieniający się nowy świat będzie kiedyś tak otwarty i kolorowy, jak wymarzył go sobie John Lennon w piosence ‚Imagine’.

Z wyrazami miłości i wielkimi podziękowaniami za wszystkie cudowne życzenia,
Wasza Tamara ;***

photographed by Ewa Motylewska Photography