FOR ENGLISH VERSION PRESS ‚READ MORE
—————————————————–
FOLKROL – DAJ SIĘ PONIEŚĆ!

‘Ludowe wzory? Przecież to kicz i tandeta! „Teraz trzeba się nosić nowocześnie” – brzmiała opinia eleganckiej pani w średnim wieku, którą usłyszałam jakiś czas temu stojąc na przystanku. Przez chwilę zaczęłam się zastanawiać skąd właściwie bierze się dzisiaj takie podejście? Obecnie miesza się wszystko ze wszystkim, a kolejne bariery tabu upadają jedna po drugiej. Białe kozaczki, niedopasowanie butów do torebki czy hipsterski styl na bezdomnego, już nie są oznaką braku gustu, a po prostu kolejnym, akceptowalnym elementem modowego krajobrazu. I dobrze! W końcu klasyk mawiał, że zasady są po to, żeby je łamać, zwłaszcza te stereotypowe. Z drugiej strony jeśli ktoś dorastał w czasach kiedy wszystko było na kartki, a para jeansów stanowiła rzadki rarytas, trudno oczekiwać, że doceni współczesny ubraniowy eklektyzm. Tym bardziej słysząc tę znamienną wypowiedź, uśmiechnęłam się tylko do siebie. Przed nami jeszcze długa droga, żeby w pogoni za tym co lepsze, nie tracić z oczu tego co rodzime.

Znowu cudze chwalicie a swego nie znacie. Takie proste, a jednak zazwyczaj prawdziwe. W październiku byłam gościem Lviv Fashion Week i od tamtej pory nie dawała mi spokoju myśl, o tym jak bardzo ukraińska moda przesycona jest ich narodową estetyką. To co u nas jest powodem drwiących uśmiechów, tam jest wręcz eksponowanym symbolem dumy. Projektanci prześcigają się w pomysłach na wykorzystanie tradycyjnych haftów. Nawet moda offowa, jeśli nie w deseniu to w formie, nosi znamiona charakterystycznego wschodniego szlifu. Roksolana Bogutska ubiera największe tamtejsze gwiazdy w swoje bogato wyszywane suknie w stylu haute couture. My z kolei, mamy zwyczaj zamykania ludowej estetyki do archiwalnej teczki z napisem ‘Folklor – nie ruszać bo parzy i prawdopodobnie grodzi śmiercią’. Ja bym powiedziała, że raczej utratą dobrej zabawy!

Nie taki diabeł straszny, przecież nie chodzi o dosłowność. Nikt nie oczekuje, że nagle Polki ubiorą się w góralskie sukienki i zaczną tańczyć, wesoło łapiąc się pod boki. Rosyjskie ‘it girls’ udowadniają, że można czerpać z tradycji zachowując jednocześnie swój styl i współczesnego ducha. Właśnie za to podziwia je cały świat! Miroslava Duma, ikona stylu i była redaktor naczelna Harper’s Bazaar (obecnie serwisu Buro 24/7), bez kompleksów zakłada wschodnią chustę do płaszcza z najnowszej kolekcji Diora. Projektantka Ulyana Sergeenko, lubuje się w niebotycznych obcasach, kapeluszach i obszernych, haftowanych spódnicach w stylu retro. Była modelka i żona jednego z tamtejszych oligarchów – Elena Perminova, umiejętnie łączy etnicznego ducha z awangardową współczesnością. Tylko się od nich uczyć.

Zresztą, my też nie mamy się czego wstydzić. Kiedy podczas międzynarodowych targów Expo w 2010 roku w Szanghaju, furorę zrobił polski pawilon inspirowany ludową wycinanką, poczułam, że oto powiał wiatr zmian. Polacy po raz kolejny udowodnili, że potrafią. Co więcej zostali za to docenieni! Od jakiegoś czasu we wzornictwie widać wyraźny zwrot w kierunku folkloru. Także w modzie powoli staje się oczywiste, że nie ma sensu odcinać się od przeszłości. To nasze bogactwo, a wykorzystywane z umiarem stanowi fantastyczną alternatywę dla zachodnich wzorców. Szał na filcowe torebki marki Farbotka, czy te od Goshico, ozdabiane łowickimi motywami, dowodzi, że jest takie zapotrzebowanie.
Sama uwielbiam mieszać style, to wręcz mój znak rozpoznawczy. Dlatego na co dzień noszę sukienki w ludowe nadruki i uzupełniam je etniczną biżuterią. Czasem swoje zrobi już mały akcent w postaci torebki z haftowanym kogutem. Niewiele, ale wystarczy żebym nie zapomniała skąd pochodzę.

—————————————————–
ENGLISH VERSION
FOLKLORE- LET YOURSELF GET CARRIED AWAY!
‘Folk patterns? That’s kitsch and trash! You have to wear modern clothes now!’- an opinion of a middle-aged woman overheard by me some time ago on a bus stop. I even started wondering where does this approach come from. Today it’s allowed to mix everything and barriers fall down one after another. White high boots, shoes that don’t match your purse or the hipster homeless guy style are no more a marker of bad taste but just another, acceptable element of the fashion scenery. And that’s good! After all, a classic used to say that rules are meant to be broken, especially the stereotypical ones. On the other hand, if someone grew up in the times when you could get things for ration cards and a pair of jeans was an unusual rarity it’s hard to expect that he or she would appreciate the today’s clothes selection. That’s why when I heard that woman’s utterance I just smiled to myself. There is a long way ahead of us, not to lose what’s native from our sight while chasing the things that are better.

And again you praise the foreign stuff and don’t know your own. So simple, yet usually so true. I was a Lviv Fashion Week guest in October and since that moment one thought won’t leave me alone- the Ukrainian fashion is so deeply permeated with their national aesthetics. What in our country causes derisive smiles, in theirs is an exposed symbol of pride. The designers keep beating themselves at the ideas of how to apply traditional embroideries. Even the off fashion, if not in the field of pattern then in its form, bears marks of the characteristic Eastern finishing touch features. Roksolana Bogutska designs lavishly embroidered haute couture dresses for the biggest Ukrainian stars. When it comes to us, we tend to lock the folk aesthetics into an archive file tagged ‘Folklore- don’t touch, as it burns and probably causes death’. I would rather say that it causes loss of good fun!

But the devil’s not so black, after all, it’s not about being literal. No one expects the Polish ladies to wear national Tatra Moutains dresses and start dancing folk dances in great numbers, happily holding their waists (although I have to admit that the second option is quite tempting). The Russian ‘it girls’ prove that you can be inspired by tradition, maintaining your own style and the modern spirit at the same time. That’s what the entire world admires them for! Miroslava Duma, the style icon and the chief editor of Harper’s Bazaar (currently the Buro 24/7 webpage), wears an Eastern head-scarf with the newest Dior coat without a complex. A designer, Ulyana Sergeenko is fond of unbelievable sky-reaching high heels, hats and loose embroidered retro style skirts. The ex model and wife of one of the local oligarchs, Elena Perminova, skillfully combines the ethnic spirit with the avant-garde modernity. All you have to do is learn from them.

Anyway, we don’t have anything to be ashamed of either. When during the international 2010 Shanghai Expo Fair the Polish exhibition hall inspired by a folk cut-out caused a sensation, I felt that the wind of change is coming. The Poles have proven once again that they can. What’s more, they even got admired for it! Since some time a significant turn into the direction of folklore is visible in the industrial design. Even in fashion it’s becoming clear that there’s no point in cutting off the branch that you were grown on and cut yourself away from the past. This is our fortune and using it in moderation is a perfect alternative to the Western standards. The felt Farbotka and Goshico purses, decorated with Lowicz patterns spree proves the fact that the demand for tradition is growing. I love mixing styles myself, it’s even my identification. That’s why on a daily basis I wear folk patterned dresses and add ethnic jewelry to them. Very often, even to an elegant look I entwine my head with a patterned head-scarf. Sometimes even a small accent like a bag with an embroidered rooster will do the job. Not a lot, but it’s enough not to make me forget where I come from.